Grotesloep.nl

Voor Grotesloep.nl werd de gehele website vernieuwd. Van Joomla naar WordPress met mooiere visuals en responsive design. De website is klaar voor het nieuwe vaarseizoen in Almere. Soms  als schipper zelf aanwezig aan boord 😉

grotesloep