Verplichte zaken op Duitse website

Wanner je internationaal gaat verkopen zijn er een paar Duitse zaken belangrijk en zelfs verplicht om te vermelden op je .de domein in Duitsland.

Ook wanneer je via Amazon verkoopt en slechts een informatief domein hanteert is het verplicht je ‘Over ons’ pagina volledig te maken. Het Duitse Impressum dient de volgende zaken te bevatten.

Naam en adres van de aanbieder
Op je webshop moeten de namen worden vermeld van natuurlijke- en rechtspersonen en van personenvennootschappen die toestemming hebben rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan.

Naam van de vertegenwoordigingsbevoegde
Indien de eigenaar van de webshop een rechtspersoon of een personenvennootschap is, moet bovendien de naam van de vertegenwoordigingsbevoegde, meestal de ‘Geschäftsführer(s)’, worden vermeld.

Telefoonnummer en e-mailadres 
Telefoonnummer en e-mailadres moeten volledig en nauwkeurig worden aangegeven. Voor een Duits telefoonnummer moet altijd landcode ’00 49’ staan.

Inspectie en instantie voor verlening van vergunningen
Indien de aangeboden telefonische diensten geregistreerd of aan inspectie onderhevig zijn, moet de bevoegde instantie met postadres worden vermeld.

Register en registernummer
Als je webshop in het handels-, verenigings-, partnerschaps-of coöperatieregister staat ingeschreven, moet je het registernummer en de naam van het desbetreffende register vermelden.

BTW-identificatienummer
Het BTW-identificatienummer moet worden genoemd indien je als eigenaar van de webshop BTW-plichtig bent.

Overzichtelijk
De informatie moet overzichtelijk, direct toegankelijk en altijd beschikbaar zijn.

 

Je kunt anders hier het volledige document vinden van Fingerspitzengefühl vinden:

http://docplayer.nl/14097680-Starten-in-duitsland-white-paper-2015.html